komputer

Dodawanie stron do katalogów

Aby wpisać swoją stronę internetową w katalog internetowy należy po pierwsze podać oczywiście adres internetowy tej strony (pełny adres), następnie należy podać adres e-mail- prywatny bądź taki jaki obecnie używamy- może to być nawet adres e-mail firmy, którą prowadzimy- najlepiej jednak założyć sobie nowy adres, który byłby tylko wykorzystany do tego celu; kolejnym krokiem jest podanie tytułu naszej strony internetowej- zgodnie z przeznaczeniem i rodzajem wykonywanej przez nas działalności. Następnie piszemy krótki opis strony- jakie treści zawiera dana strona itd., kolejno podajemy słowa kluczowe (minimum 10) za pomocą których będzie można w łatwy sposób znaleźć naszą stronę oraz będą to

Continue reading